Initiatief voor leefbaarheid

Hegelsom: samenleving met smoel
verbinden en initiatief aanjagen

Hegelsom: samenleving met smoel
verbinden en initiatief aanjagen

De Stem van de Jeugd, Ondernemersclub Hegelsom en het Centrumplan Hegga Metamorfosa; het zijn allemaal initiatieven voor een aantrekkelijke samenleving. Voor een Hegelsom en Horst aan de Maas waar we trots op kunnen blijven en waar dorpsbewoners en verenigingen goed voor elkaar blijven zorgen.

Initiatieven

Stem van de Jeugd
Ondernemersclub Hegelsom
Centrumplan Hegga Metamorfosa

Tijdspad

actueel
actueel
2020

Stem van de jeugd

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, een bekend gezegde. Het is belangrijk om daar met anderen iets aan te doen. De jeugd mag vaker van zich laten horen. In ons dorp Hegelsom hebben jongeren zich verenigd en nagedacht over wat ze belangrijk vinden en hoe ze verbindingen kunnen leggen met andere jongeren in het dorp. Momenteel denken ze na over de Kermis 2.0 en het jaarlijkse Scharrelbal. Wil jij ook meepraten of meedenken? Mail dan gerust naar stemvdjeugd@outlook.com.

Ondernemersclub Hegelsom

Ondernemend denken is voor mij een belangrijk basisbeginsel voor een goed draaiende economie. Het is een basis voor werkgelegenheid en vanuit hier komt ook sociale cohesie tot stand. Ook in Hegelsom zit meer ondernemerschap dan je in eerste instantie verwacht. Samen met diverse andere Hegelsomse ondernemers zijn we aan het bouwen aan een samenwerking op gebied van kennisdeling en om elkaar beter te leren kennen. Het is opvallend dat zelfs in kleine gemeenschappen men niet van elkaar weet wat men doet, terwijl er kansen liggen voor zinvolle bruggen en leuke samenwerkingen. Nieuwe ondernemers in Hegelsom kunnen zich altijd aanmelden of een keer komen kijken bij een bijeenkomst.

Centrumplan Hegga Metamorfosa

Enkele jaren terug zijn inwoners van Hegelsom bij elkaar gaan zitten en tot de conclusie gekomen dat het dorp meer smoel moest krijgen. Hegelsom is een prachtig woondorp met een bruisend verenigingsleven en enthousiaste inwoners. Met vele inwoners, verenigingen, de kerk en andere geïnteresseerden zijn we aan de slag gegaan om het centrum van Hegelsom meer smoel te geven. Het doel van Hegga Metamorfosa’s Centrumplan is het versterken van de leefbaarheid van de kern van Hegelsom en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimten. Beide doelen worden gerealiseerd door en voor Hegelsommers. Onderliggende doelen van het Centrumplan zijn: Het vergroten van de sociale cohesie in het dorp dorpsbewoners en het stimuleren van dorpsbewoners tot participatie en ondernemerschap. Allemaal met één bijzonder hoger doel: Over tien jaar moet ‘verhegelsommen’ in het woordenboek staan, met als betekenis: ‘het verfraaien van een dorp door in alle vrijheid en gezamenlijkheid het beste uit jezelf en elkaar te halen’.

Doe jij mee? Laat je verbinden!

I

Stem van de Jeugd

Ben jij jong van geest en wil je meedenken over de leefbaarheid in Hegelsom? Woon jij in een ander dorp en vind jij ook dat jongeren meer inbreng in de samenleving moeten hebben? Graag help ik je met het opzetten en organiseren van Stem van de Jeugd in jouw dorp of gemeente. Neem dan gerust contact op.

I

Centrumplan Hegga Metamorfosa

Ben jij benieuwd naar de huidige status van het Centrumplan? Of kom je uit een ander dorp en wil je je sterk maken voor leefbaarheid met meer smoel? Ik vertel er graag meer over. Neem gerust contact op.

I

Ondernemersclub Hegelsom

Heb jij een onderneming en woon je in Hegelsom, sluit je dan bij ons aan. Ondernemersclub Hegelsom bestaat inmiddels uit meer dan 50 leden. Meer weten over dit initiatief? Neem hiervoor gerust contact op of kom een kijkje nemen bij de volgende bijeenkomst.

Meedenken of op de hoogte blijven?
Laat van je horen!

Alex Janssen

Alex Janssen

Doener in Passie